Zveme na prakticky zaměřený seminář Zahrady, které děti baví 2.část, který se bude konat 14. 5. 2024

Seminář bude prakticky zaměřen a bude se konat od 13 hod do 16,30 hod v terénu (místo v Plzni bude upřesněno). Lektorky jsou opět krajinářská architektka Ing. Magdalena Smetanová a Carolina Sidon, působící mimo jiné v Muzeu Říčany. Prakticky si ozkoušíte aktivity, které směřují k vytvoření inspirativní zahrady ve školce/škole, která bude děti nejen bavit, ale podporovat je ve spolupráci a motivovat k poznávání přírody.

Číst dál

Zveme na vzdělávací program s tématem VODA - ZDROJ ŽIVOTA, který se bude konat 16. a 17.4.2024

Dvoudenní školení poskytne vhled do tématu vody, upozorní na současné problémy s využíváním vody a představí možná řešení. Seminář bude mít praktickou část, snadnou převoditelnou do výuky a získání nových tipů na exkurze s dětmi. Je určený především pedagogům z předškolních zařízení a z 1.stupně ZŠ.

Číst dál

Hospitace v předškolních zařízeních v Německu

Jste ředitel/ka z předškolního zařízení z Plzeňského kraje? Jste aktivní v ekologické výchově, zajímáte se o inovativní postupy v EVVO? Přihlaste se na hospitace ve čtyřech německých předškolních zařízeních. Preferovány budou zajímavé a inspirativní příklady zařízení, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě, participaci a badatelský přístup.

Číst dál

Zveme na vzdělávací exkurzi zaměřenou na ekocentra v Bavorsku

Exkurze se bude konat ve dnech 5. a 6. června 2024. V plánu je navštívit 6-8 ekocenter různého tipu včetně ukázek jejich programů. Exkurze je určená koordinátorům EVVO ve všech stupních škol (MŠ/ZŠ i ŠŠ), pedagogům se zájmem o ekologickou výchovu, pracovníkům ekocenter, občanských sdružení a dalším zájemcům z Plzeňského kraje.

Číst dál

Naši dárci