Hospitace v předškolních zařízeních v Německu

Jste ředitel/ka z předškolního zařízení z Plzeňského kraje? Jste aktivní v ekologické výchově, zajímáte se o inovativní postupy v EVVO? Přihlaste se na hospitace ve čtyřech německých předškolních zařízeních. Preferovány budou zajímavé a inspirativní příklady zařízení, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě, participaci a badatelský přístup.

 

Termín hospitací od 1. do 4.7. 2024

Odjezd 30.6. 2024 v odpoledních hodinách z Plzně

Příjezd 4.7. v odpoledních hodinách do Plzně


Hospitovat budeme ve čtyřech předškolních zařízeních. Přesný program bude zveřejněný do konce dubna. 


Kdo se může zúčastnit? 

Ředitelé a ředitelky z Plzeňského kraje, výhodou pro hospitující je znalost německého jazyka, ale není to nutné (k dispozici bude tlumočník). 

Hospitace jsou pro účastnice/účastníky bezplatné, podmínkou je zpracování čtivé zprávy a předání získaných zkušeností dalším pedagogům.

Příklad ze zprávy z hospitací najdete zde.   

 

Přihlašovat se můžete zde, informovat o potvrzení přihlášky vás budeme informovat v co nejbližším možném termínu.

 

Tlumočení, doprava a ubytování jsou pro účastníky školení zajištěné díky projektu "Země, voda, klima" podpořeného finančními prostředky z programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021 -2027 a díky podpoře Statutárního města Plzeň.