Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2023

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

jsme rádi, že jsme mohli i v roce 2023 podpořit projekty, které pomáhají zlepšovat životní prostředí v našem městě. Vážíme si jak podpory dárců, tak snahy a úsilí lidí, kteří se věnují environmentální osvětě, vzdělávání dětí nebo péči o své okolí.

Řada podpořených projektů navazovala na aktivity z předchozích let a pokračovala tak ve snaze udržet kontinuitu činnosti a rozvíjet získané zkušenosti. Například Spolek Ametyst navázal na projekt „o plzeňských pokladech“ a připravil nově výukové terénní aktivity pro střední školy. Jsme rádi, že se daří organizovat každoroční Ozvěny Ekofilmu nebo osvětové workshopy organizace PaNaMo.

Díky nadačnímu fondu se v Plzni rozvíjí v mateřských školách ekologická výchova. Školky si mohou na v grantovém programu Nás učí příroda zažádat o příspěvek na zelené vzdělávací aktivity. Velkou radost máme například ze zázemí nové lesní školky Na Dvorku v Koterově.  Podpora výchovy nejmladších Plzeňáků k zodpovědnému přístupu k přírodě je investicí do budoucnosti. Ve městě budou žít občané, kterým není životní prostředí lhostejné.

Speciální pozornost věnujeme problematice hospodaření s vodou v městské krajině. Při krátkém ohlédnutí do minulosti zjistíme, že od roku 2016, kdy byla výzva Ani kapka nazmar spuštěna, bylo podpořeno dvacet pět projektů celkovou částkou 4 677 791 Kč. Protože jednou z překážek realizace vegetačních střech je příprava projektové dokumentace a posouzení statiky, rozhodli jsme se financovat odbornou pomoc se statickými posudky a základní poradenství pro školy. Díky iniciativě sdružení ENVIC, taktéž podpořené grantovým programem Ani kapka nazmar, bylo poskytnuto poradenství 21 školám, u 10 škol byl zpracován statický posudek na posouzení možnosti pořízení zelené střechy. A v současné době se můžeme radovat ze čtyř nových zelených střech, které jsou již hotové nebo byla podpořena realizace. Dalším počinem, kterým jsme se rozhodli snížit bariéry v realizaci zelených střech, je zvýšení finanční možnosti žádat na zelenou střechu až 500 000 Kč.

Z těch vybudovaných je to zelená střecha na Tyršově základní a mateřské škole, připravuje se další střecha v Černicích, a to na mezigeneračním centru ŽIVO. Zelenou střechu budou mít na Benešově základní a mateřské škole a také na 80. mateřské škole na Slovanech.

Projekty, které jsme se rozhodli finančně podpořit, budou jistě v letošním roce posouvat vnímání životního prostředí v Plzni žádoucím směrem jak u dětí, tak dospělých. Životní prostředí můžeme ovlivňovat různými nástroji, zapůsobit na myšlení a postoj obyvatel se často ukazuje jako ten nejefektivnější postup, jak něco skutečně změnit. Bez pochopení vlastního smyslu a významu péče o životní prostředí nebudou samotné předpisy, omezení, strategie nebo ekonomické pobídky dostatečně fungovat.

Vzdělávání jsme se rozhodli podpořit i za pomoci programu INTERREG, díky kterému můžeme organizovat přeshraniční vzdělávací programy, exkurze za dobrou praxí a hospitace v mateřských školách.

 

Děkujeme Vám za přízeň a aktivní přístup.

RNDr. Jan Kopp, PhD

člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci