Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2022

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

jsme rádi, že jsme mohli i v roce 2022 podpořit projekty, které pomáhají zlepšovat životní prostředí v našem městě. Vážíme si jak podpory dárců, tak snahy a úsilí lidí, kteří se věnují environmentální osvětě, výchově dětí nebo péči o své okolí.

Řada podpořených projektů navazovala na aktivity z předchozích let a pokračovala tak ve snaze udržet kontinuitu činnosti a rozvíjet získané zkušenosti. Například Spolek Ametyst navázal na projekt „o plzeňských pokladech“ a připravil výukové terénní aktivity pro další lokality. Jsme rádi, že se daří organizovat každoroční Ozvěny Ekofilmu nebo osvětové workshopy organizace PaNaMo.

Díky nadačnímu fondu se v Plzni rozvíjí v mateřských školách ekologická výchova. Školky si mohou na v grantovém programu Nás učí příroda zažádat o příspěvek na zelené vzdělávací aktivity. Podpora výchovy nejmladších Plzeňáků k zodpovědnému přístupu k přírodě je investicí do budoucnosti. Ve městě budou žít občané, kterým není životní prostředí lhostejné.

Speciální pozornost věnujeme problematice hospodaření s vodou v městské krajině. Protože jednou z překážek realizace vegetačních střech je příprava projektové dokumentace a posouzení statiky, rozhodli jsme se financovat odbornou pomoc se statickými posudky a základní poradenství pro školy. Věříme, že výsledkem bude v budoucnu více projektů zaměřených na hospodaření s dešťovkou.

Celá problematika vody ve městě si vyžaduje komplexní a dlouhodobý přístup. Ten byl podpořen přeshraničním projektem Voda – Wasser 2020, který byl zaměřený na výměnu zkušeností, ekologickou výchovu a další vzdělávání pedagogů. Ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias-Grube jsme v roce 2022 tříletý projekt úspěšně završili dvěma exkurzemi do Německa za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovými vodami, hospitacemi v zařízeních předškolního vzdělávání a závěrečnou konferencí.

Projekty, které jsme se rozhodli finančně podpořit, budou jistě v letošním roce posouvat vnímání životního prostředí v Plzni žádoucím směrem, jak u dětí, tak dospělých. Životní prostředí můžeme ovlivňovat různými nástroji, zapůsobit na myšlení a postoj obyvatel se často ukazuje jako ten nejefektivnější postup, jak něco skutečně změnit. Bez pochopení vlastního smyslu a významu péče o životní prostředí nebudou samotné předpisy, omezení, strategie nebo ekonomické pobídky dostatečně fungovat.

 

Děkujeme Vám za přízeň a aktivní přístup.

 

RNDr. Jan Kopp, PhD

člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 

 

 

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci