Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2019

Lucie Davídková, členka správní rady

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

rok se s rokem sešel a Vám se dostává do ruky malé ohlédnutí za činností, která nás provázela v loňském roce. Ze správní rady bohužel odešel její dlouholetý předseda a následně člen RNDr. Milan Svoboda. Tímto mu chci za všechny členy správní rady poděkovat za velké osobní nasazení, péči a kus života, které Zelenému pokladu za těch uplynulých dvacet tři let věnoval.

Něco končí, aby něco nového mohlo začít a vyplnit uvolněný prostor novou kvalitou. A tak se rok 2019 stal pomyslným začátkem i pro Nadační fond Zelený poklad. První změnou je jmenování nového člena RNDr. Jana Koppa, Ph.D., do správní rady. Již nyní se ukazuje, že díky své odbornosti a zapálení pro věc jí bude skvělým přínosem. Druhou novinkou je, že jsme opět ve spolupráci s bavorskou ekologickou stanicí Lias-Grube odstartovali nový přeshraniční program Voda – Wasser 2020. Již z názvu je zřejmé, že je zaměřen na téma vody. Hlavními cíli projektu, který bude realizován v letech 2020–2022, jsou vzdělávací programy o vodě pro pedagogy mateřských škol, výměna zkušeností a informací v oblasti hospodaření s dešťovými vodami, opatření na zadržování dešťové vody a ochrany spodních vod. Zatímco Německo se tímto tématem zabývá již přes dvacet let, v České republice jsme se začali probouzet teprve nedávno, především kvůli enormním suchům posledních několika málo let. Více se o projektu dočtete dále ve výroční zprávě nebo na našich webových stránkách.

V roce 2019 jsme ve třech grantových programech rozdělili mezi deset projektů celkem 1 281 948 Kč. S naší finanční podporou tak v Plzni vzniknou například dvě nové zelené střechy, jedna na Tyršově základní a mateřské škole a druhá v centru města na budově TJ Slavoj, z. s. První zelené vlaštovky se na plzeňských střechách začínají houfovat a doufejme, že těchto realizací bude v budoucnu přibývat.

Věřím, že v roce 2020 již nebudeme muset věnovat tolik energie přesvědčování okolí o důležitosti a cennosti dešťové vody, která se z nezajímavé a spíše obtěžující komodity stala během pár let superstar. Naopak doufáme, že vynaložená energie se začne konečně synergicky zúročovat a na území města budeme svědky revolučních realizací. 

Závěrem mi dovolte jako každoročně poděkovat všem členům správní rady za celoroční nadšení a osobní nasazení. Za finanční štědrost ze srdce děkuji všem našim dárcům, především pak statutárnímu městu Plzeň. Doufáme v zachování Vaší přízně i v letošním roce.

 

Ať je pro vás rok 2020 inspirativním začátkem něčeho nového.

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci