Environmentálně od mala

Nadační fond Zelený poklad se přidal k celosvětovému hnutí, které bije na poplach, aby zastavilo odcizování dětí od přírody a čelilo tomuto rostoucímu trendu, který se negativně projevuje právě na dětech.  V roce 2012 jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený plzeňským mateřským školkám.  Ve školkách podporujeme nejrozličnější environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, pěstují obilí, bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie. 

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s bavorskou stanicí ekologické výchovy Lias - Grube (Umweltstation Lias – Grube Unterstürming) a díky podpoře z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko jsme připravili společný  projekt Environmentálně od mala - Environmentální vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj v mateřských školách

Environmentálně zaměřené školky, které jsme navštívili během našich vzdělávacích exkurzí v Bavorsku jsme představili veřejnosti výstavou Nás učí příroda? Na výstavě jsme spolupracovali s německým sociologem Marcusem Mantelem a také se družením LOCI - nezávislým společenstvím zahradních architektek, které propagují přírodní zahrady. Katalog k výstavě si můžete prohlédnout  zde. Projekt byl podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko a Městem Plzní.

 

Naši dárci