Zveme na vzdělávací program s tématem VODA - ZDROJ ŽIVOTA, který se bude konat 16. a 17.4.2024

Dvoudenní školení poskytne vhled do tématu vody, upozorní na současné problémy s využíváním vody a představí možná řešení. Seminář bude mít praktickou část, snadnou převoditelnou do výuky a získání nových tipů na exkurze s dětmi. Je určený především pedagogům z předškolních zařízení a z 1.stupně ZŠ.

První den školení bude v režii především lektorek z Občanského sdružení Ametyst, výukový program bude zahájen v lokalitě Lobezských rybníků v Plzni, poté se přesuneme k  Boleveckým rybníkům a na prohlídku sousedící Vodní zahrady. Druhý den dopoledne proběhne výukový program s exkurzí v lokalitě Kladská. Dále je připraven program v Plané. Zde proběhne exkurze na příkladnou zahradu mateřské školy, která byla naplánována participativně a zrealizována díky velkorysé podpoře města Planá. V Plané se také podíváme, jakým způsobem zde probíhá zásobování pitnou vodou.

Přihlášku na seminář naleznete zde.

Lektoři a lektorky: lektorky z Občanského sdružení Ametyst (Mgr. Kateřina Havránková), dále  RNDr. Jindřich Duras PhD. (Povodí Vltavy, vedení exkurze u Boleveckých rybníků), RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD. (vedení exkurze u Vodní zahrady), Mgr. Jana Rolková (botanička, CHKO Slavkovský les, exkurze v lokalitě Kladská), Lenka Vivodíková (ředitelka mateřské školy v Plané), Pavel Nutil (místostarosta města Planá).

Školení je česko-německé. Tlumočení, ubytování a strava je pro účastníky školení zajištěné díky projektu "Země, voda, klima" podpořeného finančními prostředky z programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021 -2027 a díky podpoře Statutárního města Plzeň.