Voda je život

Řešený školní pozemek, kde momentálně žádná voda není, bude přetvořen na místo, kde budou děti prakticky hospodařit s dešťovou vodou. Plánuje se zde zelená střecha, sudy na zachytávání dešťové vody a nová výsadba.

Plánují, ale i vznik záhonů, koutek pro pokusy a dílničku. Cílovou skupinou jsou děti předškolního a mladšího školního věku - 28 dětí z MŠ a 97 dětí v ZŠ. Projekt koordinuje paní učitelka Mgr. Vancová Lucie, která chce do budoucna pozemek využívat k výuce prvouky, přírodovědy a pracovních činností.

Do konce listopadu 2017 bude zpracována projektová dokumentace. Foto ilustrační: Petra Burzová (2016)