Neposedné kapičky 2.etapa

Úprava vstupní partie zahrady mateřské školy se zaměřením na využití dešťové vody, bude vybudována první dešťová zahrádka v Plzni.

Současné betonové žlaby lemující školku budou nahrazeny travnatými průlehy. Díky vyfrézování pařezu bude získána další prostor, celé průčelí mateřské školky bude pojato jako dešťová zahrada. Dešťovou vodu začnou zachytávat i do sudů, děti jí využijou při zalévání nově založených záhonů. A co ještě plánují? " Děti společně s učitelkami, s rodiči, prarodiči budou společně pozorovat přírodu, poznávat rostliny, hmyz, brouky, ptáky, vlastnosti hlíny. Hodně se v naší školce spoléháme na prarodiče, s přibývajícím věkem má člověk hlubší vztah k přírodě a ke svému okolí, využijeme tedy jejich zkušeností. Děti společně s dospělými naplánovali výsadbu, budou okopávat, sázet, plít, zalévat dešťovou vodou a sklízet úrodu. "řekla nám k tomu paní ředitelka Dagmar Sosnová.

Odloučené pracoviště Na Průhonu  61. mateřské školy, kde bude projekt realizován, je vila rodinného typu. Mateřská škola Na Průhonu byla založena v roce 1946. Bezdětní manželé věnovali vilu městu s podmínkou, že bude sloužit dětem. Vilu Na Průhonu navštěvuje 37 dětí a stará se o ně 5 zaměstnanců. Atmosféra v mateřské škole je rodinná, všichni společně prožívají události a změny, které rok přináší. 

S realizací se započne na podzim 2017. V roce 2016 podpořil NF Zelený poklad vznik projektové dokumentace se zapojením dětí, rodičů a učitelů více zde.