Jurta v jedlé zahradě

Spolek Uzlík se v Plzni již pět let věnuje volnočasovým aktivitám dětí a rodičů a rozvíjí neformální vzdělávání. Jeho členové a členky obnovují po celá desítiletí neudržovanou zahradu, dříve zde byla betonárka, pak vrakoviště a černé skládky.

Plzeňské rodiny se tady mohou vlastníma rukama zapojit do prací na zahradě. Pozemek nejprve vyčistily, postupně omladily vegetaci, založily výukové záhony, kompostér a ohniště, vysadily stromy a keře a vybudovaly přírodní dětské hřiště. Nyní na zahradě vyroste jurta. Spolek ji chce využívat jako  lesní klub pro skupinu dvanácti až patnácti dětí jako alternativu mateřské školky. Jurta bude zároveň sloužit jako zázemí pro širší komunitu rodičů a dětí. Spolek chce na obnovené zahradě s jurtou pořádat kulturní a vzdělávací akce a sousedská setkání.