Živá voda

Hlavním cílem projektu ŽIVÁ voda je vytvořit dlouhodobě udržitelný edukativní projekt pro děti předškolního věku. Při praktických aktivitách se budou děti přirozenou cestou učit hospodařit s dešťovou vodou, zkoumat vliv klimatických změn na okolní krajinu a podnebí.

To vše slovy, kterým porozumí i ti nejmenší. Nejde ale jen o vzdělávání a výchovu, projekt přinese i velmi hmatatelné výstupy, a to zelenou střechu a sběrné systémy pro schraňování dešťové vody k dalšímu využití.

Spolek ŽIVO začal v Černicích působit v roce 2015 jako rodinné centrum Na Schodech v prostorách bývalého hostince. Téměř od počátku zde funguje i skupina pro dvacet dětí, v odpoledních hodinách tu probíhá řada mezigeneračních a volnočasových aktivit. Další dětské skupiny se stejnou kapacitou vznikly v Božkově a na Borech. Spolek stál z počátku své činnosti na dobrovolnících a postupně si vybudoval rozsáhlou základnu podporovatelů.