Příroda na dosah

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce je vyhlášenou ekologickou školkou, dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě.

V předškolním věku se toho nejlépe dosahuje díky prožitkovému učení. V roce 2021/22 se chystají na úpravu části zahrady, kde budou mít děti nově k dispozici venkovní pracovní dílny, celou zahradu osvěží výsadba. Na vzniku vrbového týpí (z jejich vlastní školkové vrby) se budou podílet také rodiče. 

Vyzdvihnout je třeba záměr na vybudování cyklostojanu pro rodiče a děti taktéž v areálu zahrady.

 

Ilustrační foto: Archiv Nadačního fondu Zelený poklad