Zahrádka přírodou

Jde o příklad typického projektu v programu Nás učí příroda, pedagogové začnou společně s dětmi bylinkařit a pěstovat, do zahradnických aktivit a společných slavností zapojí i rodiče.

 Jak říkají paní učitelky ze školky: „Kvalita životního prostředí je dnes lidmi velmi podceňována. Mnohdy na kroky k jeho ochraně čekáme spíše od okolí než, abychom začaly dělat něco my samy. Zvláště děti mají dneska velmi omezený kontakt s přírodou, ve školách slyší mnoho teorie o ochraně přírody, aby se však opravdu chovaly v přírodě odpovědně, musejí v přírodě zažít v dětství pozitivní okamžiky.“ Díky projektu získala školka prostředky na vybudování vyvýšeného záhonu, pořízení kompostu, vysazení jabloně a zahradnické nářadí pro děti.