Podpořte Luftovu zahradu ve veřejné sbírce

Číslo účtu je 107-5000740247/0100. Finanční prostředky budou využité na další rozvoj zahrady. Veřejná sbírka na Luftovu zahradu probíhá již od roku 2013, díky návštěvníkům a příznivcům bylo získáno 83 200 Kč. Získané finanční prostředky byly využity na obnovu zahradního altánu a nové lavičky.

V květnu 2015 byla dokončena obnova zahradního altánu v Luftově zahradě pocházejícího z počátku 20. století. Podle dochované fotografie z roku cca 1920 a nákresu pořízeného podle zřícené stavby v roce 1996 se podařilo bezmála po dvaceti letech obnovit tento nádherný zahradní prvek. Stavbička vznikla pod dohledem památkářů podle projektu Atelieru Soukup s.r.o. K realizaci byla vybrána společnost mladých řemeslníků DEFORMA z.s., kteří se velmi dobře zhostili svého úkolu. Celkové náklady na stavbu činily 469 897 Kč. Díky individuálním darům se podařilo získat 48 200 Kč, které byly využity na výstavbu altánku. Video a fotodokumentaci ze slavnostního otevření altánku si můžete prohlédnout zde nebo zde. 

A co se plánuje dále? Správa veřejného statku města Plzně má v plánu v následujících letech postupně obnovovat drobné prvky stavební architektury v zharadě, a to balustrádové schodiště nad spodním rybníčkem, schodiště k vodě u nového zahradního altánu a schodiště s výpustí pod spodním jezírkem u chrliče. V průběhu roku 2023 byla zadána projektová dokumentace rekonstrukce těchto prvků a v dalších letech dojde k jejich postupné obnově. Na účtu veřejné sbírky 107-5000740247/0100 se momentálně kumulují prostředky od individuálních dárců a budou využity právě k těmto účelům. 

Město Plzeň zainvestovalo do výstavby objektu s učebnou pro environmentální výuku v Luftově zahradě, momentálně se chystá rekonstrukce druhého domečku, kde budou nově i toalety. 

Luftova zahrada je volně přístupná vždy první středu v měsíci nebo po dohodě se správci zahrady. Je možné se obrátit na Ing. Petra Kutáka ze Správy veřejného statku města Plzně (kutak@plzen.cz). Další příležitostí je třeba  o Víkendu otevřených zahrad, kdy je možné navštívit zahradu v sobotu i v neděli 8. a 9. června mezi 9 až 17 hod. Komentované prohlídky zahrady budou v sobotu i v neděli vždy v 10 hod., ve 13hod. a v 15 hod.

Podrobný program Víkendu otevřených zahrad naleznete zde.