Nabídka konzultací a statického posudku pro vznik zelených střech na školách a školkách v Plzni

Prvním krokem pro zájemce o zelené střechy je vždy statický posudek a nyní nabízíme všem plzeňským školám a školkám významnou pomoc, a to prvotní konzultaci a následně zpracování statického posudku. Všichni zájemci ozvěte se na email konzultující organizace - vaclav.cubr@envic.cz.

Zelené střechy každým rokem nabývají na významu. Nejsou jen zpestřením, ale mnohdy i jedinou cestou, jak např. zmírnit přehřívání tříd nad vstupní halou školy. Zlepšují tedy mikroklima skrze vegetaci a celkově potřebné zadržování srážkové vody. Dalších benefitů je celá řada a u školských zařízení je to v neposlední řadě i význam vzdělávací. Nadační fond Zelený poklad, zřízený městem Plzní, ve své grantové výzvě Ani kapka nazmar právě zelené střechy podporuje. Přesto jich zatím v Plzni stále nevzniklo mnoho - prvním příkladem je například zelená střecha na Tyršově základní škole v Plzni - Černicích. Více o zelené střeše najdete zde.

Pro zájemce je ale velmi často bariérou statický posudek, proto jsme uvítali iniciativu od sdružení ENVIC, která bude všem zájemcům z řad plzeńských škol a školek nabízet právě zpracování statických posudků - zda a případně jaký druh zelené střechy bude možný. 

Následně si je možné zažádat do zmíněné grantové výzvy Ani kapka nazmar na samotnou realizaci střechy, u větších projektů i po etapách. 

K možnému zajištění statického posudku se stačí ozvat na e-mail vaclav.cubr@envic.cz. Uzávěrka grantové výzvy na realizaci samotné střechy je pak 31. 10. 2023, nicméně prázdniny se blíží, je tak nejvyšší čas této příležitosti využít.