Online hospitace ve "vodní" školce ve Veitshöchheimu

se bude konat v pondělí 17. ledna od 14 hod do 16 hod. Ředitelka školky Angelika Vey Rosselit představí každodennost, ale i výjimečné okamžiky této mimořádné školky. Důraz bude kladen na zacházení s vodou, protože školka je dlouhodobě zapojená v síti tzv. vodních školek ("Wasserkita").

Angelika Vey – Rosselit je ředitelkou katolické školky sv. Bilhildis s Montessori prvky ve Veitshöchheimu. Jak je v Německu obvyklé, tak součástí školky jsou i jesle a družina pro děti do deseti let. Funguje zde i rodinné a poradenské centrum. Školka je zcela v nové budově postavené dle ekologických standardů. Školka patří do sítě vodních školek tzv. Wasserkita, které odpovědně zacházejí s vodou a v této síti patří k nejaktivnějším.

Každopádně školka je mimořádná i z mnoha jiných důvodů, mají promyšlený koncept participativního řízení a praktikují tzv. otevřený vzdělávací koncept.

Vzhledem k zajímavosti školky jsme tam již dvakrát hospitovali a Angelika Vey Rosselit také přednášela i v Plzni. O průběhu hospitacích si můžete přečíst například zde

Samozřejmě bude i prostor pro otázky, diskuzi a výměnu zkušeností. všechny příspěvky budou tlumočeny konsekutivně.  

Všem přihlášeným pošleme odkaz na zoom. 

Přihlášku na na online hospitaci najdete zde. 

Hospitace se koná v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni je pro účastníky bezplatná.

 

Na fotografii je školka ve Veitshöchheimu.