Chtěli byste se zúčastnit hospitací v družinách v Bavorsku ?

Pracujete v družině? Zajímáte se o lesní pedagogiku? Pak možná právě vám nabízíme hospitace ve třech družinách v Bavorsku. Preferovány budou zajímavé a inspirativní příklady zařízení, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě, participaci a badatelský přístup.

 

 

Družiny v Bavorsku jsou vybírány s ohledem na jejich přístup v tématech udržitelného rozvoje a s inovativním programem v polytechnickém vzdělávání. Naší klíčovou otázkou je: Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k trvalé udržitelnosti i v družinách?  Jakým způsobem lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se děti těmito zdánlivě suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

 

Předběžný termín hospitací v březnu 2019: 

Pondělí 11.3.- 13.3. 2019 odjezd v dopoledních hodinách z Plzně


V  průběhu tří dní navštívíme tři družiny, kde budou probíhat hospitace. Uvažujeme i o termínu 18.-20.3. 2019, záleží i na možnostech oslovených družin. 


Kdo se může zúčastnit? Vychovatelé a vychovatelky z družin z Plzeńského kraje, mohou se účastnit i zástupci zřizovatele. Výhodou pro hospitující je znalost německého jazyka, ale není to nutné (k dispozici bude tlumočník). Hospitace jsou pro účastnice bezplatné, podmínkou je zpracování čtivé zprávy a prezentace získaných zkušeností dalším pedagogům.Příklad ze zprávy z prvního kola hospitací najdete zde.   

 

 

 

Přihlašovat se můžete zde, informovat vás budeme obratem.

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT odmala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.