Exkurze za příklady dobré praxe v hospodaření s dešťovými vodami do Bavorska

přinesla nápad převést některé z inspirativních příkladů do češtiny. A to se nám s laskavým svolením Bavorského institutu pro vinařství a zahradnictví (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) z Veitshöchheimu podařilo.

Díky tomu se můžete podívat na texty zabývající se městskými stromy budoucnosti, výzkumem zabývajícím se pěstováním zeleniny na střeše a nebo testováním tzv. vodě propustných povrchů. 

Texty jsou ke stažení zde:

Městské stromy budoucnosti,

Městské stromy pod drobnohledem 

Testujeme další druhy stromů

Všechno dobré shůry dáno - zeleniny ze střechy,

Stavební postupy pro budování vodopropustných cyklostezek a stezek pro pěší.