Úvodní výstava k projektu MINT od mala

V srpnu 2016 zahajujeme společný česko-německý projekt MINT od mala. Podrobněji o vzdělávacích plánech do budoucna a také o tom na co jsme za dvacet let existence NF Zelený poklad hrdí se můžete podívat na výstavě

ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou města Plzně. Venkovní výstava je k vidění od pondělka 5.9. až do konce září nebo zde. Na výstavě se představují inspirativní podpořené projekty – např. pěstování ve vyvýšených záhonech, jak je praktikují v 55. mateřské školce nebo Den bez elektrické energie, který zavedli v soukromé mateřské školce v Božkově. K tomu říká Vlaďka Zieglerová ze soukromé školky Božkov: „Zúčastnila jsem se exkurze do Německa, kterou pořádal Zelený poklad, a byla jsem velmi inspirována školkou, která se tím zabývala. Měla jsem to štěstí, že se mnou na exkurzi byla naše paní kuchařka, protože na provozním personálu leží největší tíha Dne bez elektrické energie – nejede výtah, vaří se na ohni, nemůže se použít vysavač, samozřejmě nesvítíme, nepoužíváme mobilní telefony...“

Exkurze do Německa se účastnila i ředitelka 55. mateřské školy Jitka Matějovicová, ta se zde inspirovala vyvýšenými záhony: „Každá třída  má svůj záhon, zjišťují, jak jde slunce a stín, aby se rozhodly pro vhodné rostliny. Děti zjistí snadno, jestli se o svůj záhon dobře staraly, mohou porovnávat úrodu s jinými třídami. Pěstování se líbí i rodičům a prarodičům, kteří jsou dětmi „přinuceni“ k intenzivnějšímu vnímání přírody, společně připravují hostiny z vypěstovaných plodin.Protože se práce a učení v zahradě velmi osvědčily, budou v pěstování pokračovat i nadále, navíc děti již práci na „svých“ záhonech vyžadují a těší se na ni.“

Vzdělávací exkurze do Německa jsou součástí programu od roku 2013, učitelé a učitelky z mateřských škol tak získávají inspiraci pro přípravu environmentálních programů. Další vzdělávací exkurze jsou připraveny na duben 2017, nově Nadační fond Zelený poklad rozšířil nabídku i pro vychovatele z družin a pro učitelky a učitele z 1.stupně. Tématem bude aktuální propojení environmentální a polytechnické výchovy. 

Projekt "MINT od mala" (č.projektu 122) je podpořen finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014-2020 a díky podpoře Města Plzně.