Matematika v lese s Barbarou Schuster

Další přednáška s tématem lesní pedagogiky se bude konat 4. června 2019 od 16 hod na Moving station (Koperníkova 574/56, Plzeň). Barbara je zapáleným pedagogem, mohli jste se s ní setkat již

na  společných vzdělávacích setkáních  v Ekologické stanici Lias-Grube nebo naposledy v Horažďovicích díky česko-německému projektu MINT odmala, které vždy obohatila svojí energií a nadšením pro věc . 

Vystudovala sociální pedagogiku, protože jí lákaly mnohostranné možnosti po studiu. Velmi brzy všek zjistila, že didaktika, tedy nauka jak učit a jak se učit je její vášní a posláním. Již po desetiletí se jí daří být praktikujícím pedagogem a zároveň působit jako lektor pro dospělé. Vytvořila vlastní pedagogický koncept výuky v pohybu pro předškolní věk. Momentálně mimo svou lektorskou činnost vede lesní třídu při mateřské škole v Maxhütte-Haidhof v Dolním Bavorsku.  

Beseda bude tlumočená. Zájemci se mohou hlásit zde.

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.