Voda - Wasser 2020

je společným projektem Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube s metodickou podporou regionu Dolní Franky.

Díky projektu "Voda -Wasser 2020" se uskuteční pravidelná vzdělávací setkání pedagogů z obou stran hranice v Ekologické stanici Lias- Grube v Bavorsku s tématem vody. Lektorky z Ekologické stanice Lias - Grube školily mimo jiné i pro dlouhodobou iniciativu na ochranu spodních vod v Dolních Francích, z těchto zkušeností bude vzdělávací kurz vycházet. Vzdělávací kurz bude mít dvě etapy - jedna se bude konat na podzim a druhá na jaře.  Pro zájemce z obou stran hranice budou připravené hospitace do inspirativních předškolních zařízení a také letní škola. 

Pro zájemce z veřejné správy a samosprávy z Plzeňského kraje připravíme tři exkurze za inspirativními příklady s hospodařením s dešťovou vodou do Německa. K tématu bude připraven i přednáškový cyklus.  

Projekt byl zahájen 1.1.2020, bohužel z důvodu karanténních opatření byly všechny vzdělávací akce odložené. O termínech budeme s předstihem informovat. 

Projekt "Voda- Wasser 2020" je podpořený finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně. 

 

Ilustrační foto od Vítka Štaifa je ze Soukromé mateřské školy Božkov Plzeň, která byla podpořená Nadačním fondem Zelený poklad v rámci grantové výzvy Ani kapka nazmar.