Program na dubnové setkání v Lias -Grube

16.-19. 4.2018 se koná další kolo vzdělávacího kurzu pro české a německé učitele a učitelky z mateřských školek v Lias - Grube, tentokrát s podtitulem "Malí badatelé v mateřské škole". Program je veden německými lektorkami, tentokrát bude kladen důraz i na děti mladší 3 let.

Předběžný program je zde.

Den 1.:            16. 04. 2018    

odjezd z Plzně  v 16:30 hod

příjezd ubytovaných hostů do Ekologické stanice Lias – Grube do 19.00 hodin

19:00 hod. večeře

Možný program: prezentace materiálů k tématům MINT(polytechnická výchova), které si účastníci přivezli z vlastní praxe, formou „trhu možností“. (Pro dovezené materiály budou připraveny stolky a nástěnky.)

 

Den 2.:            17.04.2018

od 8.00 hod.                   snídaně pro ubytované hosty

9:00 hod.                        úvod: přivítání, seznámení

dopoledne                     Jazykový kurz „Hallo a ahoj!“  – Učíme se jeden od druhého: jazyková animace – způsob, jak se hravou formou učit cizím jazykům.

Krátká diskuse o situaci ohledně jeslí v Německu (D) a v Česku (CZ) – rámcové podmínky

Trvalá udržitelnost/vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj  v jeslích a pro malé děti – co to znamená?         

MINT v útlém dětském věku (0-3 roky) – co to znamená?

didaktika, praxe, metody  a materiály k tématům MINT s aspektem na trvalou udržitelnost pro děti v jeslích

 

cca. 12:30 hod.                  Společný oběd

možný program: prohlídka venkovního areálu ekologické stanice

odpoledne                         Z praxe a pro praxi: učební stanice MINT: „Cítíme všemi smysly a zkoumáme – možnosti pro děti. Účastníci představí své materiály k tématům MINT, které s sebou. Exkurze: návštěva inspirativních  denních zařízení pro děti v okolí

cca 17:00 hod.                Ohlédnutí za celým dnem kurzu, zakončení denního programu

                                               

 

Den 3.:            18.04. 2018

9:00 hod.  „Start do nového dne!“

dopoledne  „Most – Brücke“: Učíme se jeden od druhého: jazyková animace – způsob, jak se hravou formou učit cizím jazykům.

„Shadowing“  - „Jaru na stopě!“  – budeme se pohybovat v přírodě a mít možnost přihlížet vzdělávací akci Ekologické stanice Lias-Grube určené i dětem mladším 3 let (smyslové, matematické a přírodovědné vzdělávání – nabídka praxe).

Reflexe přírodních jevů v souvislosti s tématy MINT, v malých skupinách zkoumáme přírodu a hledáme spojitosti s tématy MINT.

cca 12:30 hod.                   Společný oběd

odpoledne                         Z praxe a pro praxi: učební stanice MINT: „Cítíme všemi smysly a zkoumáme – možnosti pro děti mladší 3 let.“

 Exkurze: návštěva inspirativních  denních zařízení pro děti v okolí

cca 17:00 hod.                Ohlédnutí za dnem kurzu, zakončení denního programu

                                            

Den 4.: 19.04.2018

9:00 hod. Start do nového dne: „Kamarádi – Freunde“– učíme se jeden od druhého: jazyková animace – způsob, jak se hravou formou učit cizím jazykům.

                                       Startovní sada MINT pro předškolní zařízení / jesle

                                       Brainstorming, sbíráme nápady v malých skupinkách: „Jaké materiály potřebujeme, abychom již v jeslích rozvíjeli vztah dětí k tématům MINT

                                        Kdy a jak mohu během denního programu uvádět do praxe témata MINT?

Prezentace a vyzkoušení startovní sady MINT pro jesle

Prohlubujeme vzájemné vztahy a vytváříme společnou platformu: Česko – Německo (společná skupinová fotografie

ohlédnutí za vzdělávacím kurzem: zpětná vazba a rozloučení, spoelčná platforma ČR - Německo

Návštěva isnpirativního zařízení na cestě domů, návrat do Plzně do 18:00 hod 

Upřesněný program bude představen na místě, změna programu vyhrazena. 

 

Byli bychom rádi, abyste se do našeho vzdělávacího kurzu aktivně zapojili.

A proto bychom vás poprosili, abyste se svými zkušenostmi přispěli k tématům:Učíme se od sebe navzájem – zkušenosti z vlastní práce!

POKUSY, EXPERIMENTY, MATERIÁLY, KNIHY, OBRÁZKY A DOPORUČENÍ

Už jste zkusili s dětmi experimentovat nebo bádat? Máte nějaké pěkné fotky z práce s dětmi k oborům matematika, informatika, přírodní vědy a technika? Nebo nějaké skvělé a informativní články, návody, knihy? Pokud ano, tak budeme rádi, když se s tím s námi během kurzu  podělíte a představíte je ostatním účastníkům. Třeba tím, že připravíte nástěnku nebo stolek s příslušnými materiály. Od pondělního večera až do konce kurzu pak budete mít možnost si prohlédnout materiály ostatních účastníků a vzájemně si vyměňovat své dosavadní zkušenosti.

Praktické informace aneb co vzít s sebou

Vezměte si prosím vhodné oblečení pro nestálé jarní počasí. Vzdělávací program proběhne nejen v budově ekologické stanice, ale i v jejím venkovním areálu. Ubytování budete v jednoduchých, ale vytápěných chatkách pro dvě,resp. více osob. Sanitární zařízení se nachází v hlavní budově. Ubytované hosty bychom rádi poprosili, aby si s sebou vzali prostěradlo, lůžkoviny a povlečení. Může být i spacák a polštáŕ, v každém případě si ale vezměte prostěradlo. Doporučujeme i přezůvky.

Pokud máte nějaké dotazy k obsahu našeho vzdělávacího kurzu, neváhejte se na nás obrátit na této emailové adrese:

  tereza.pelclova@zelenypoklad.org

 

Jsme rádi, že se zúčastníte a těšíme se na vás!

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.