Vlastní činnost

Environmentálně od mala je společný projekt Nadačního fondu Zelený poklad  a Ekologické stanice Lias-Grube z Bavorska určený pro učitele a učitelky z předškolních zařízeních, které se účastnili čtyř vzdělávacích exkurzí zaměřených na vzdělávání k trvalé udržitelnosti.  Součástí tří vzdělávacích exkurzí v Bavorsku byly i návštěvy předškolních zařízeních, které se zaměřují na výchovu k trvalé udržitelnosti. Pět z nich podrobněji vyzpovídal sociolog Marcus Mantel a byly představeny na výstavě Nás učí příroda? Doprovodné fotografie jsou částečně použité z plzeňských školek, jejichž environmentální projekty byly podpořené  Nadačním fondem Zelený poklad.  Součástí výstavy bylo i zpracování tématu přírodních zahrad u mateřských školek, kterého se ujal spolek zahradních architektek LOCI. Součástí projektu byly i velmi navštěvované vzdělávací besedy, které reflektovaly témata ze vzdělávacích exkurzí. 

Projekt byl podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko a Městem Plzní.

Víkend otevřených zahrad v Plzni a okolí

Již potřetí jsme pomáhali organizovat a propagovat Víkend otevřených zahrad v Plzni a v blízkém okolí. V sobotu a neděli 13. a 14. června 2015 byly výjimečně pro veřejnost otevřené zahrady, které nejsou běžně přístupné.  Zájemci měli možnost tradičně navštívit Luftovu zahradu v Doudlevcích, arboretum Sofronka, zahradu dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí, hřbitov Všech svatých na Roudné. O víkendu se otevřely i některé zahrady školní a školkové, které se mohou pyšnit přírodní zahradou nebo zajímavým ekologickým programem, který chtějí představit veřejnosti. Většinou se jednalo o zahrady, které jsme v minulých letech podporovali.  Za zajímavou zahradou bylo možné si udělat výlet i mimo Plzeň, nabízela se třeba stará škola na Prusinech, kde se ukázkově o bylinkovou a zeleninovou zahradu stará Občanské sdružení Ametyst. Na střechu vás v Plzni zase pozval ENVIC. Všechny akce jsou souhrnně a přehledně představené na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Naši dárci