Podpořené projekty


Zelená střecha pro Tyršovu školu

Na budově Tyršovy základní a mateřské školy vznikla zelená střecha o rozloze 97 m2 . Jedná se o historicky první zelenou střechu na základní škole v Plzni.  Detaily projektu

Zelené střechy na objektu TJ Slavoj, z.s.

V grantové výzvě Ani kapka nazmar Nadačního fondu Zelený poklad získal TJ Slavoj Plzeň v roce 2019 nejvyšší možnou částku, a to 300 000 Kč.  Detaily projektu

Architektura a vzdělávání - Plzeň zelená a modrá

Vzdělávací a odborně popularizační projekt sestává ze tří dílčích projektů dramaturgicky „sevřených“ tématem zeleno-modré infrastruktury města a názvem či podtitulem Plzeň zelená a modrá: přednáškového cyklu, festivalu Den architektury a workshopového modulu určeného nejmladší generaci.  Detaily projektu

Ani kapka nazmar v 57.MŠ

V zahradě mateřské školy začnou nově shromažďovat dešťovou vodu do podzemní nádrže a velkých sudů. Dešťová voda bude využitá k zalévání nově vysazeného ovocného sadu. Mimo to plánují i pěstovat zeleninu. Vše je ve spolupráci s odbornou firmou, pomáhat budou i rodiče.  Detaily projektu

Dešťová voda pro život i pro radost

Další školka, která se rozhodla hospodařit s dešťovou vodou a navíc o tom bude učit děti. Ze střechy začnou zachytávat dešťovou vodu do dvou sběrných nádob, pro přebytečnou vodu bude k dispozici jezírko i s potůčkem  Detaily projektu

Ani kapka nazmar v 23. mateřské škole

V 23. mateřské školce se rozhodli efektivněji a zároveň i hravou formou hospodařit s dešťovou vodou. Začnou s vybudováním dešťové zahrádky u vstupu do školky, kam budou zachytávat dešťovku z terasy.  Detaily projektu

Zahrádka jako ruky dlaň - stavíme

Díky podpoře NF Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace a rok 2019 bude tak ve znamení stavebních prací (v závislosti na výběrovém řízení na zadavatele). Díky tomu se přemění tartanová zapáchající plocha v zelené místo pro hru dětí.  Detaily projektu

Vodou k životu

"Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Na naší planetě postupně voda ubývá a v posledních letech se stává tento jev v některých oblastech země vážným problémem.  Detaily projektu

Voda je život

Řešený školní pozemek, kde momentálně žádná voda není, bude přetvořen na místo, kde budou děti prakticky hospodařit s dešťovou vodou. Plánuje se zde zelená střecha, sudy na zachytávání dešťové vody a nová výsadba.  Detaily projektu

Zahrádka jako ruky dlaň

Zahrada mateřské školy je v centru města, navíc z velké části pokrytá černou gumovou hmotou tzv. tartanem, který v létě zapáchá. Plocha je téměř beze stromů, takže v létě se dá jen obtížně pobývat.  Detaily projektuNaši dárci