Nově podpořené projekty

Celkem 7 projektů v celkové výši 944 408 Kč bylo podpořeno v podzimních grantových výzvách Nadačního fondu Zelený poklad. Kdo a jak pomůže životnímu prostředí v Plzni v roce 2021?

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce není vyhlášenou ekologickou školkou náhodou, dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě, v předškolním věku se toho nejlépe dosahuje díky prožitkovému učení. Předložili naprosto skvěle připravený projekt, na jehož ukutečňování se moc těšíme. Chystají se na úpravu části zahrady, kde budou mít děti nově k dispozici venkovní pracovní dílny, celou zahradu osvěží výsadba. Na vzniku vrbového týpí (z jejich vlastní školkové vrby) se budou podílet také rodiče. Vyzdvihnout je třeba záměr na vybudování cyklostojanu pro rodiče a děti taktéž v areálu zahrady. Projekt  "Příroda na dosah" byl podpořen v plné výši částkou 111 535 Kč. 100 000 Kč je z daru našeho zřizovatele- města Plzně, 11 535 Kč je díky individuálním dárcům. Děkujeme. Podpořit nás můžete zde

Na Doubravce byl podpořen i další projekt, a to nová zahrada u čerstvě založeného Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM Doubravka. Na jaře byla podpořena projektová dokumentace a úvodní zahradní práce ve výši 72 128 Kč. Nyní v podzimní výzvě byl projekt podpořen částkou 227 000 Kč. Celkem tak byla v tomto roce nová mezigenerační zahrada v TOTEMU na Doubravce podpořena částkou 299 128 Kč. Díky tomu vznikne nejenom nová  zahrada, kde součástí bude i hospodaření s dešťovou vodou, voda bude zachytávána do podzemní nádrže. Podobně jako v předchozích podpořených projektech, kde probíhalo společné zahradničení mezi dobrovolníky z řad seniorů a dětmi z mateřské školky,  bude tento model společného mezigeneračního zahradničení přenesen i na Doubravku. 

Dále byly podpořeny dva vzdělávací projekty. A to již tradiční akce Plzeňské ozvěny Ekofilmu 2021, které  se budou konat v Moving station a organizuje je JOHAN z.ú. Jako součást přehlídky ekologických filmů jsou naplánované také doprovodné besedy určené především studentům středních škol. Příspěvek na akci činí 142 000 Kč. 

Dalším podpořeným festivalem pro rok 2021 je Můj život s... organizovaný spolkem PaNaMo. Festival Můj život s… otvírá každoročně jedno z aktuálně diskutovaných společenských témat, v roce 2021 to bude téma životního prostředí.  Součástí programu festivalu bude  vzdělávací projekt „Nové místo”, určený studentům základních a středních škol i široké veřejnosti, projekt zahrnuje 10 workshopů pro žáky základních a středních škol a závěrečnou prezentaci ve formě participativní instalace či performance pro veřejnost. Festival Můj život s...byl pro rok 2021 podpořen částkou 110 000 Kč.

Dešťové kapičky dostaly nožičky  je projekt Waldorfské školy Dobromysl a jeho druhá etapa byla podpořena ve výši 90 373 Kč.  V první etapě bylo podpořeno zachycování dešťové vody do podzemní nádrže, nyní bude vyčištěna a zprovozněna studna na zahradě a doplněna o jezírkový prvek.  Vodní prvek vznikne i na zahradě Střediska volného času Radovánek, jedná se o 1,5 m hluboké srážkové jezírko s navazujícím mokřadním biotopem. Středisko se zaměřuje na přírodní vědy a zahradu navštěvují děti z okolních MŠ a ZŠ, nově připraví i výukový program  pro páté třídy základních škol.  Vodní zahrada u Střediska volného času Radovánek byla podpořena částkou 123 500 Kč. 

Podpořena byla i první etapa projektu Hurá na zahradu Speciální základní a mateřské školy v Lazaretní ulici v Plzni, podpora ve výši 170 000 Kč směřuje na podporu nové výsadby a pěstební vyvýšené záhony. 

Ilustrační foto: Dešťové kapičky dostaly nožičky 1.etapa, Waldorfská škola Dobromysl, díky podzemní retenční nádrži může být celá zahrada zalévána dešťovou vodou včetně bylinkové spirály. Foto: Vít Štaif, říjen 2020