Srdečně zveme na besedu Les ve škole/škola v lese

s vedoucí lesní družiny ZŠ Kunratice Zojou Zlonickou a Janem Froňkem ze vzdělávacího centra TEREZA, který je odpovědný za program Les ve škole. Beseda se bude konat 29. 1. 2019 od 9 do 13 hod v Plzni v TOTEMu (Kaznějovská 1517/51).

Cílem programu je:

  • Inspirovat k častému pobytu s dětmi venku (ve školní družině, MŠ nebo ZŠ) 

Obsahem proto budou:

  • Příklady z praxe školních družin, kde chodí pravidelně ven
  • Ukázky prvostupňových projektů na různá roční období
  • Praktické ukázky aktivit na PŘÍPRAVU ven, aktivit VENKU a aktivit na OHLÉDNUTÍ.

Co s sebou? Část programu proběhne venku (za téměř jakéhokoli počasí), buďte vybaveni na venek. Budete-li mít možnost, budou se hodit i ukázky vašich venkovních aktivit (pomůcky na ven, fotky z akcí).

Lektoři – Zoja Zlonická (lesní družina ZŠ Kunratice) a Jan Froněk (vzdělávací centrum TEREZA, program Les ve škole) 

Přihlašovat se můžete zde 

 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně. Díky tomu je účast na besedě pro účastníky bezplatná.