Podpořené projekty


Zahrádka jako ruky dlaň - stavíme

Díky podpoře NF Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace a rok 2019 bude tak ve znamení stavebních prací (v závislosti na výběrovém řízení na zadavatele). Díky tomu se přemění tartanová zapáchající plocha v zelené místo pro hru dětí.  Detaily projektu

Vodou k životu

"Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Na naší planetě postupně voda ubývá a v posledních letech se stává tento jev v některých oblastech země vážným problémem.  Detaily projektu

Voda je život

Řešený školní pozemek, kde momentálně žádná voda není, bude přetvořen na místo, kde budou děti prakticky hospodařit s dešťovou vodou. Plánuje se zde zelená střecha, sudy na zachytávání dešťové vody a nová výsadba.  Detaily projektu

Zahrádka jako ruky dlaň

Zahrada mateřské školy je v centru města, navíc z velké části pokrytá černou gumovou hmotou tzv. tartanem, který v létě zapáchá. Plocha je téměř beze stromů, takže v létě se dá jen obtížně pobývat.  Detaily projektu

Neposedné kapičky 2.etapa

Úprava vstupní partie zahrady mateřské školy se zaměřením na využití dešťové vody, bude vybudována první dešťová zahrádka v Plzni.  Detaily projektu

Dešťové kapičky dostaly nožičky

"Rádi bychom v rámci úpravy školní zahrady ve vnitrobloku domů využili dešťovou vodu z okapů a uchovávali ji jak v podzemní nádrži pro zalévání zahrady, tak pro doplňování malého jezírkového prvku.  Detaily projektu

Dešťovka je kamarád

Pro děti z 15 plzeňských mateřských škol je připraven díky Občanskému sdružení Ametyst program o šetrném zacházení s vodou. Součástí budou i konkrétní opatření ve školních zahradách.  Detaily projektu

Lepší sudy než žlaby

Název projektu velmi dobře vystihuje, co se na 15. základní škole plánuje. Rozmístění velkokapacitních nádob povede k zachycení dešťové vody na pozemku školy.  Detaily projektu

Neposedné kapičky - 1.etapa

 Detaily projektu

Naši dárci