Přihlašte se na třetí ročník česko německého vzdělávacího programu.

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube z Bavorska nabízí další ze vzdělávacích  programů

určených především  učitelům a učitelkám z mateřských škol z Plzeňského kraje a z Bavorska, tentokrát se speciálním důrazem na děti od 2 let. 

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

Naším mottem je: "Jestli je nějaký předmět hračkou určuje dítě, které si ho vezme do ruky a ne výrobce, který tvrdí, že je to hračka."

Přihlašování je pozastaveno, kapacita kurzu je naplněna. Je možné se hlásit jako náhradník na mailu: tereza.pelclova@zelenypoklad.org

 

Přihlásit se můžete zde 

Program:
Pondělí 16. 4. 2018 v 16:30 hod (odjezd z Plzně)
Čtvrtek 19.4. 2018 do 20.00 (příjezd do Plzně)
V průběhu třech dní probíhají praktické dílny, samostatné bádání a pozorování, exkurze v inspirativních předškolních zařízeních v Bavorsku.
Podrobný program bude zveřejněn s předstihem. 
Kdo se účastní:
Učitelé a učitelky z předškolních zařízeních z Plzeňského kraje a z Bavorska. Školení je tlumočené a pro účastníky a bezplatné.
 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.