Přihlašování na hospitace v Německu v roce 2018 je zahájeno

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube (www.umweltstation-liasgrube.de) nabízí další ze vzdělávacích nabídek určených především učitelům a učitelkám z předškolních zařízeních z Plzeňského kraje.

Zprávu z prvního kola hospitací z roku 2017 naleznete zde a zde
Předškolní zařízení v Bavorsku budou vybírána s ohledem na jejich přístup v tématech udržitelného rozvoje a s inovativním programem v polytechnickém vzdělávání. 
Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně?

Program ( pořadatel si vyhrazuje změnu programu):
Hospitace 1:
Neděle 11.3.2018 v odpoledních hodinách odjezd z Plzně
Čtvrtek 15. 3.2018 do 20.00 příjezd do Plzně
V  průběhu čtyř dní navštívíme čtyři předškolní zařízení, kde budou probíhat hospitace.

Hospitace 2:
Neděle 1. 7. 2018 v odpoledních hodinách odjezd z Plzně
Středa 4.7. 2018 do 20.00 příjezd do Plzně
V  průběhu čtyř dní navštívíme čtyři předškolní zařízení, kde budou probíhat hospitace.

Kdo se může zúčastnit: 
Učitelé a učitelky z předškolních zařízeních z ČR (Plzeňský kraj). Výhodou pro hospitující je znalost německého jazyka, ale není to nutné (k dispozici bude tlumočník). Hospitace jsou pro účastnice bezplatné, podmínkou je zpracování čtivé zprávy a prezentace získaných zkušeností dalším pedagogům.
Vzhledem k omezenému počtu míst si organizátor vyhrazuje výběr účastníků. Je možné se zúčastnit pouze jednoho kola hospitací. 
 
Přihlašovat se můžete zde, do konce ledna budeme informovat o výběru účastnic/účastníků. 
 
Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.