Přijďte se inspirovat na besedu Ekologická školka od základů s Angelikou Vey-Rossellit,

která se koná v pondělí 30. října 2017 od 16 hod v Moving station (Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí).

Angelika Vey – Rosselit je ředitelkou Katolické školky sv. Bilhildis s Montessori prvky ve  Veitshöchheimu. Jak je v Německu obvyklé,  součástí školky jsou i jesle a družina pro děti do deseti let. Ve školce funguje i rodinné a poradenské centrum. Školka je v zcela nové budově postavené dle ekologických standardů v blízkosti zámeckého parku, součástí je i přírodě blízká zahrada. Školka patří do sítě  vodních školek tzv. Wasserkita, které odpovědně zacházejí s vodou a v této síti patří k nejaktivnějším.

Zajímá vás jak ve školce probíhá lesní týden? Jakým způsobem podporují ve školce bádání?

Proč  prosazovali enviromentálně udržitelnou stavbu budovy a jak si vybírali z osmi architektů?

Jak funguje otevřený vzdělávací koncept, kterým se řídí?

​Co znamená princip vodní školky tzv. Wasserkita?

​Jak se zapojit do hospitací nebo vzdělávacích programů v Německu?

Besedovat bude nejenom Angelika Vey-Rosselit a její kolegyně. Zkušenosti představí i Monika Ženíšková, Petra Koňaříková a Zdeňka Pešková, které měly možnost ve školce hospitovat. Součástí programu bude i představení možností hospitací a vzdělávacích programů v  Německu.

Občerstvení i tlumočení je zajištěno.

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně. Nositelem projektu je Nadační fond Zelený poklad s bavorským partnerem ekologickou stanicí Lias-Grube z Bavorska.