Přihlašte se na česko - německý vzdělávací kurz MINT od mala

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube (www.umweltstation-liasgrube.de) nabízí další ze vzdělávacích  kurzů

určených především  učitelům a učitelkám z mateřských škol z Plzeňského kraje a z Bavorska. 
Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti.
Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? A především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti?

Kapacitu kurzu je již naplněna, přihlášené účastníky budeme informovat mailem.

Přihlásit se můžete zde.

Program:
Pondělí 16. 10. 16 hod (odjezd z Plzně)
Čtvrtek 19.10. do 20.00 (příjezd do Plzně)
V průběhu třech dní probíhají praktické dílny, samostatné bádání a pozorování, exkurze v inspirativních předškolních zařízeních v Bavorsku. Podrobný program bude k dispozici do poloviny září.
Kdo se účastní:
Učitelé a učitelky z předškolních zařízeních z ČR a z Bavorska. Školení je tlumočené a pro účastníky bezplatné.
 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.