Česko-německý program MINT od mala bude otevřený i pedagogům z družin

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube (www.umweltstation-liasgrube.de) bude nabízet vzdělávací kurzy nejen pro  učitelky a učitele z mateřských škol, ale nově i pro učitele a učitelky 1.stupně základní školy a vychovatele a vychovatelky z družin.  Tématem vzdělávacích exkurzí bude opět koncept trvalé udržitelnosti v propojení s tzv. polytechnickou výchovou.

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova a v Německu je používán termín MINT) prostě patří k naší každodennosti – a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? A především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti?

Termín vzdělávací exkurze je: 24.-27.4. 2017 ( do konce ledna bude spuštěno přihlašování na našich stránkách)

Vzdělávací kurzy spojené s exkurzemi budou připraveny lektory z Ekologické stanice Lias- Grube za pomoci česko-německého kolokvia učitelů a učitelek. První jednání česko- německého kolokvia se konalo 12. prosince 2016. Úkolem kolokvia bylo připomínkovat obsah a zaměření vzdělávacího kurzu, společně jsme také navštívili humanistickou školu ve Furthu.

Momentálně hledáme zájemce z řad učitelů a učitelek o práci v odborném kolokviu. Podmínkou je, že momentálně učíte na 1. stupni ZŠ nebo pracujete v družině v Plzeňském kraji a zajímáte se dlouhodobě o environmentální vzdělávání v propojení s polytechnickou výchovou.  Podmínkou je i možnost účastnit se cca třech celodenních jednání v zahraničí ročně. Pokud máte zájem, pošlete nám vaše CV na adresu tereza.pelclova@zelenypoklad.org.

Další jednání odborného kolokvia je naplánováno na 13. březen 2017 v Plzni.

Vzdělávací projekt "MINT od mala" (č.projektu 122) se koná díky podpoře Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014 - 2020 a Městu Plzni.