MINT od mala

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie?

Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti – a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy, a to i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? Ale především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti?

Tím vším se budeme zabývat společně s bavorským partnerem Ekologickou stanicí Lias-Grube (Umwelstation Lias - Grube, Eggolsheim), která téma zašťiťuje metodicky a je hlavním lektorem na jednotlivých setkáních bavorských a českých učitelů a učitelek. Setkání se skládají z teoretické a praktické části, součástí programu jsou i návštěvy zajímavých předškolních nebo školních zařízeních v regionu. Výběr témat, program setkání vzniká participativně díky česko-německému kolokviu. V současné době v něm pracují tři čeští a tři němečtí učitelé, ale účast je otevřená. V případě zájmu nás kontatujte na tereza.pelclova@zelenypoklad.org.

Projekt "MINT od mala" (č.projektu 122) je podpořený finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika -Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a dále díky podpoře Města Plzně.